Ekstrands presenterar

....Ytterdörren Block 600 - en dörr baserad på svensk dörrtradition.

Samarbetet mellan Ekstrands och White arkitekter har resulterat i en ny ytterdörrserie - Block 600. Prestanda är marknadsledande, med u-värde från 0.73W/(m²K) för målade ytterdörrar som standard och 0.53w/(m²K) på vår passiv-91 konstruktion.

“Inspirationen kommer från den klassiska spegeldörren som i sin grundstruktur ger möjligheter till stor variation. Genom en stiliserad detaljbearbetning har vi skapat en dörr som ska passa i en såväl klassisk som mer modern miljö. Genom olika grad av transparens förändras dörren i sin karaktär och funktion, från den helt täta till den med stora ljusinsläpp.” - Andreas Sture, White Arkitekter.

  

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/ekstrands_dorrar_%26_fonster_ab/11167.html

Annonser