Anslutning av fordonsladdare till elnätet

Alla laddstationer kräver en effektiv, tillförlitlig och flexibel anslutning till elnätet.

Det växande behovet av elbilar och laddning med hög effekt kräver mer flexibla
lösningar för elnätet. ABB erbjuder några alternativa lösningar.

Nätstationer

Nätstationer för fordonsladdning ger anslutning till mellanspänningsnätet och är
en idealisk lösning för publika laddare.
 

Egenskaper:

- Finns i flera material

- Internt ljusbågstestade

- Kapslade i låsbart hölje

- Kompakt konstruktion

- Fördelningscentraler
 

Istället för att mata varje elbilsladdare från nätstationen kan fördelningscentralen matas
med en serviskabel och sedan mata ut till varje enskild laddare.
 

Om laddparken för elfordon behöver byggas ut är det enkelt att lägga till extra utgående
grupper, givet att det finns kapacitet att öka inkommande huvudsäkring. Centralen kan
också designas med tom plats avsedd för framtida installation av extra huvudbrytare
för inkommande kablar.
 

Systemet är utformat och godkänt för utomhusinstallation med dokumenterat lång livstid.
Eftersom det inte behövs något elrum inomhus kan man spara in på både utrymme och kostnader.
 

Egenskaper:

- Enkelt att bygga ut vid behov

- Lång livstid med hög driftsäkerhet

- Tar liten plats

  

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/abb_ab/8056.html

Annonser