Skanska investerar cirka 590 miljoner kronor

Skanska investerar i ett klimatneutralt kontorsprojekt i Hyllie, Malmö.

Skanska investerar cirka 590 miljoner kronor i ett klimatneutralt kontorsprojekt i Hyllie, Malmö.
Byggkontraktet är värt cirka 420 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången
för Sverige för det första kvartalet 2020.

Kontorshuset Hyllie Terrass omfattar 12 våningsplan och kommer att få en uthyrningsbar yta
om cirka 14 000 kvadratmeter. Det kommer att erbjuda ett optimalt kommunikationsläge vilket
möjliggör för företag att kunna verka hållbart i alla led.
 

Hyllie Terrass är ett av de projekt i Sverige som ingår i Sweden Green Building Councils pilotstudie
om att NollCO2-certifiera byggnader. Syſtet med NollCO2 är att driva på ett byggande med netto-noll
klimatpåverkan och få branschens hållbarhetsarbete att fortsätta utvecklas. Utöver NollCO2-certifieringen
kommer Hyllie Terrass att hållbarhetscertifieras enligt LEED samt hälsocertifieras enligt WELL.
 

Byggnadsarbetet inleds under det första kvartalet 2020 och kontorshuset planeras att stå klart
under det fjärde kvartalet 2022.
 

Skanska har sedan tidigare utvecklat flera stora kontorsprojekt i Malmö, bland annat Klipporna i Hyllie,
Malmö Live, STUDIO och i år färdigställs kontorshusen Epic och Aura, varav Aura såldes till Vasakronan nyligen.
 

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom
husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och
kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i
Danmark. Skanska omsatte cirka 70 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade
drygt 15 200 anställda under 2019.

  

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/skanska_sverige_ab/3637.html

Annonser