Wästbygg har tecknat avtal

Wästbygg har tecknat avtal med Borås Stads fastighetsbolag IBAB om att
bygga en 3 800 kvm stor lokal där Leos Lekland ska vara hyresgäst.
Byggnaden uppförs i direkt anslutning till Borås Djurparks entré. För att göra
plats rivs den tidigare dansrestaurangen Rotundan. Ordervärdet är 40 mkr.
 

– Lokalförsörjningsförvaltning är igång med rivningen och vi börjar bygga så
snart det arbetet är avslutat. Byggtiden är relativt kort, redan i slutet av året
ska vi lämna över en färdig fastighet till IBAB som är förberedd för att ta emot
en massa leksugna barn, säger Anders Henriksson, arbetschef på Wästbygg.
 

Wästbygg Gruppen är en bygg- och projektutvecklingskoncern med stor kunskap
om att skapa miljöer att bo, jobba och trivas i. Vi utvecklar och bygger flerbostadshus,
kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter. Helägda dotterbolaget
Logistic Contractor är specialiserade på att utveckla och bygga logistikanläggningar
och industribyggnader.
 

Wästbygg grundades 1981 och har idag kontor i Göteborg, Stockholm, Malmö,
Jönköping, Borås och Varberg. Logistic Contractor finns också i Norge och Danmark.
 

Wästbyggkoncernen omsätter 3,6 miljarder kronor och har cirka 300 anställda. 

  

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/wastbygg_ab/21702.html

Annonser