Första Svanenmärkta plastgolvet

ID Revolution är det första plastgolvet som lever upp till kraven för Svanenmärkning av golv.
Golvet är tillverkat av en kombination av återvunna och biobaserade råmaterial och är i första
hand framtaget för offentliga miljöer där det ställs krav på giftfria, hållbara produkter.

ID Revolution har tagits fram genom ett intensivt utvecklingsarbete vilket resulterat i ett hållbart,
cirkulärt plastgolv som är det första plastgolvet som lever upp till Svanens kriterier för märkning av golv.
 

I Svanens kriterier för märkning av golv ställs det bland annat krav på höga andelar återvunnen eller
förnyelsebar råvara, giftfria ytbehandlingsmedel och effektiv energianvändning vid tillverkning.
Då plastgolv traditionellt sett tillverkats av fossila råvaror har detta tidigare varit svårt att uppnå.
 

ID Revolution tillverkas av en kombination av återvunnen plast (24 %) från gamla bilrutor eller
kasserade säkerhetsglas och biobaserad plast (11 %) samt kalk (49 %), ett i naturen vanligt
förekommande mineral.
 

Golvet innehåller inga ftalater (mjukgörare) eller PVC-er.

Även tillverkningen av iD Revolution sker utifrån ett hållbart tänk, 99 % av vattnet som används
vid tillverkningen recirkuleras och 50 % av elen har sitt ursprung från förnyelsebara energikällor.
För återstående energiåtgång klimatkompenserar företaget så att tillverkningen blir helt CO2-neutral.

Utöver Svanen-märkningen är golvet även det första plastgolvet i plankformat som är
Cradle-to-Cradle certifierat på Guld-nivå.

Källa: http://www.byggbasen.com/

Annonser