Salutorget i Åbo värms upp med solenergi som lagras i lera

Beslutsfattarna i finländska staden Åbo avslutade nyligen en lång politisk tvist gällande
uppvärmningen av Salutorget. Fullmäktige godkände med knapp majoritet en lösning där
solvärme lagras i leran under torget, skriver Svenska Yle.
 

Det krävdes tre omröstningar innan stadsstyrelsens ursprungliga förslag till ett avtal med
bolaget Tori Energia godkändes. Staden investerar 4,13 miljoner euro i projektet.
 

Staden förbinder sig att köpa uppvärmningsenergin till ett pris som motsvarar 95 procent
av priset på returvärme från fjärrvärme. Avtalet gäller i 25 år efter att värmesystemet
tagits i bruk i samband med att Salutorgets renovering är slutförd i slutet av 2021.
 

Uppvärmningen av Salutorgets yta har stötts och blötts först i flera omgångar i stadsstyrelsen
innan frågan bollades vidare till fullmäktige. De gröna ansåg att investeringskostnaderna och
priset på uppvärmningsenergin kunde ha förhandlats till ett ännu förmånligare pris för
staden och ville remittera förslaget.

 

De gröna förlorade omröstningen med knapp marginal. Rösterna föll 34 mot 31
(två ledamöter röstade blankt). Samlingspartiet, SDP och SFP, som ställt sig bakom det
ursprungliga avtalsförslaget redan tidigare, fick med sig enpersonsgrupperingarna
Kristdemokraterna och Blå framtid.
 

Behandlingen av ärendet fortsatte sedan och många ledamöter ville framföra sin åsikt i frågan.
Motståndarna till avtalsförslaget lyfte bland annat fram riskerna med att ta i bruk en
lösning som inte tidigare testats i lika stor skala.
 

De som försvarade avtalet med Tori Energia hävdade å sin sida att tidtabellen för att
öppna det nyrenoverade torget skulle skjutas långt fram i tiden ifall politikerna skulle
backa på slutrakan.

  

Källa: http://www.byggbasen.com/

Annonser