Corona slår till mot Samoter

Coronaviruset har slagit till mot entreprenadmaskinsbranschen.
Arrangörerna av Samoter i Verona har beslutat att flytta fram mässan
från planerade 21-25 mars till 16-20 maj.

Veronamässans styrelse ser inga möjligheter att arrangemanget ska klara
att leva upp till de krav som ställs av såväl lokala som nationella hälsomyndigheter
med avseende på coronaviruset eller Covid-19 som är benämningen på den sjukdom
som orsakas av viruset.
 

Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s sammanställning den 3 mars
har mer än 90 600 fall av covid-19 rapporterats och 3 124 personer avlidit med infektionen,
varav 2 947 i Kina. Styrelsens beslut ska ses mot den bakgrunden samtidigt som Italien - i
synnerhet de norra delarna - med europeiska mått mätt är förhållandevis hårt drabbat av viruset.
Situationen har bland annat fått SAS att ställa in samtliga flygturer till och från Milano, Turin,
Bologna och Venedig - alla i samma rgion som Verona - under perioden 4-16 mars.

Även de evenemang som arrangeras parallellt med Samoter följer med i senareläggningen,
det vill säga Asphaltica som fokuserar på vägbyggnad, ICCX Southern Europe (elementbyggande)
och Let Expo (hållbar logistik).

  

Källa: http://www.byggbasen.com/latestNews

Annonser