Ventab deltar i bygget av Sveriges första fossilfria förskola

Nu står det klart att Ventab i Göteborg och Ventab Styr blir en del av satsningen när
Lokalförvaltningen i Göteborgs Stad ska bygga en fossilfri förskola på Hisingen i Göteborg.
Skolan, som kommer att få namnet Hoppet, planeras stå klar under 2021. Ventab ansvarar
för installationen av både ventilation och styr-och övervakning.
 

– Det är ett roligt men framförallt viktigt och utmanande projekt. En stor del av vårt uppdrag
kommer innebära att vi skapar lösningar vad gäller materialval och tillvägagångssätt som är
helt fossilfria, säger Hillevi Skötte som är VD på Ventab i Göteborg.
 

Förskolan Hoppet är en del av Göteborgs Stads långsiktiga mål att minska konsumtionsbaserade
utsläpp av växthusgaser med 75 procent fram till 2050. Och det är första gången det byggs
på det här sättet.
 

Projektet utmanar traditionella byggmetoder och för alla delaktiga i byggnationen innebär
det att ha en helhetssyn i samtliga led, såväl transporter som maskiner och materialval.
 

– Hoppet är ett framtidsinriktat innovationsprojekt. Vi kommer hela tiden se till att undvika
att fossila ämnen används i samtliga Ventabs aktiviteter. Det är första gången vi och vår
bransch tar oss an ett projekt där det finns så tydliga krav på fossilfri materialanvändning.
Tillexempel kommer vi titta på alternativ kanalisation och försöka hitta systemlösningar som
minimerar mängden installationsmaterial, säger Martin Persson, VD på Ventab Styr 

  

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/ventab_i_goteborg_ab/31278.html

Annonser