Ursäkta röran, vi flyttar en stad!

Bergen tornar som vita pjäser i väster och skyddar det lilla samhället vi känner till som Kiruna.
Därunder döljer sig det som dragit människorna hit, det som skapat jobb, kultur och goda liv.
Malmgruvan, som påverkat generationer och som dramatiskt fortsätter att förändra människors liv,
äter marken under staden och en flytt är oundviklig. Men hur gör man egentligen när man flyttar en stad?

Det är en fascinerande resa som Veidekkes dotterbolag Berggren & Bergman gör tillsammans med
invånarna, kommunen och aktörer i flytten. Bara förberedelserna får en att tappa hakan. Arbetet med
infrastrukturen kring de nya kvarteren är i full gång och man har lagt ledningar, dagvatten, gator, värme
och avlopp.
 

Viktor Kruukka är platschef på Berggren & Bergman sedan starten i Kiruna 2017. Han berättar att
samordningen mellan entreprenörer och leverantörer funkar bra när man jobbar sida vid sida.
 

– Man försöker hjälpa varandra så gott det bara går, det vinner man på i längden. Alla arbetsområden
angränsar till varandra och inställningen hos alla här i Kiruna är att man vill vara kompisar, säger Viktor.
 

I skrivande stund är det nya stadshuset på plats men allt annat ska till; kvarter med badhus, skolor och
allt som ska finnas i staden. Stadens gamla centrum kommer påverkas under 4–5 år och sen flyttar alla
butiker samtidigt. Det som en gång varit stadens kärna slocknar över en natt och nya Kiruna lyses upp
som det starkaste norrsken.

 

Relationer till platserna är viktiga
Björn Lindgren är en av de som jobbat med viktiga gestaltningsarbeten på rivningsplatserna. Parker, utegym
och andra återställningsarbeten på ytorna blir viktiga symboler för det som har stått där innan.
 

– Så länge det går så ska områdena vara levande och gå att vistas på, så att Kiruna-borna trivs i stan även
under flytten. Det får absolut inte upplevas som en rivningszon. Människorna har ju en relation till platserna
där de bor och det är viktigt att ta hand om under hela flytten, säger Björn.

Plötsligt rullar ett hus förbi på gatan
Ett ovanligt uppdrag som Berggren & Bergman jobbat med är att flytta värdefulla kulturbyggnader till sina nya
adresser. Viktor berättar att metodvalet föll på en leverantör med jättelika, radiostyrda trailrar.
 

– Husens värde ligger i deras kultur och de minnen de för med sig och därför är det viktigt att flytta dem.
I vissa fall är de 120 år gamla, och barn som växer upp nu ska få möjlighet att se vad som fanns i gamla Kiruna.
Det blir jättevackra områden när man blandar in nytt med gammalt, säger Viktor Kruukka.
 

Någon som håller med är Anders Sundholm, Kiruna-bo och projektchef på Berggren & Bergman för fyra kvarter
som byggs i nya centrum. Han berättar att man nu får chansen att göra en modern stad, men ändå bevara
känslan och formen från det gamla.
 

– Man har bestämt att fasaderna ska byta färg var 20:e meter. Så när du går efter de nya gatorna så ska du
hela tiden känna att det lever på så vis, säger Anders.
 

Många hus i Kiruna är byggda med former inspirerade efter gruvan, och det tar man med till den nya staden.

– Man kan tillexempel ana gruvlavar och balkonger som liknar gruvhissar, berättar Anders. “Det känns riktigt
inspirerande att få vara med och bygga vårt nya centrum och inte minst bo i nya Kiruna”.
 

I samverkansprojektet mellan LKAB, Berggren & Bergman och Veidekke har man jobbat tajt ihop för att hitta
lösningar tillsammans samtidigt som man tar del av varandras erfarenheter.
 

– Vi jobbar tillsammans både med beställaren och alla andra discipliner. Det gör vi för att påskynda processen
säger Anders som i sitt arbete möter projektkonsulter och tar fram lösningar att bygga efter. ”Vi har gjort upp ett
gemensamt mål och en kostnad, och sedan jobbar vi därefter och ritar medan vi bygger. Vi satsar stenhårt just
på samarbete och på att alla ska hjälpa varandra. Det är roligt att det funkar så bra”, avslutar Anders.
 

LKAB kallar återställningsarbetena för gruvstadsparker som ska leva i 5–10 år tills marken sjunker undan
med gruvan. Trots att det är dyrt så är det viktigt att ytorna får fortsätta leva så länge det går och att de inte
lämnas som platta grusplaner.

 

 

  

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/veidekke_entreprenad_ab/30616.html

Annonser