Optimerad kapacitet med lagerhall från C3C

Med en unik flexibilitet gör vårt blocksystem det enkelt att anpassa robusta lager -och industrihallar för nuvarande behov och samtidigt lämna öppet för framtida förändringar.

En lagerhall från C3C, där våra betongblock utgör stommen och överbyggnaden anpassas med stål, limträ eller tältlösning ger möjlighet att förvara och hantera material under växlande väderförhållanden. Materialfickor på insidan ger ökad lagerkapacitet, optimerad arbetsyta och en mer säker arbetsmiljö.

Bygg till, bygg om eller flytta lagerhallen efterhand som verksamheten kräver ändrad eller utökad lagringskapacitet. Robust, Flexibelt och flyttbart! 

"Att bygga med det här blocksystemet påminner om när man var liten och byggde med lego. Vi ställde det på vanlig asfalt. Det är betongblock i botten och en plåtkonstruktion ovanpå. Enkelt och bra.”
Inge Ebbesson, Platsansvarig på Suez Recycling AB.

Läs mer om våra lagerhallar: https://c3c.se/blocksystem/lagerhall/

 

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/c3c_engineering_ab/33415.html

Annonser