Priser på vitvaror; kyl, frys, spis och micro till ett kök

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Vitvaror
RFQ-id: 20SLX1335

Beskrivning:
Aktuellt att ta in priser på vitvaror; kyl, frys, spis och micro till ett kök till projektet som omfattar tennishall och gymnastikhall i Höganäs. Totalyta 2000 m². Inköp sker under april/maj 2020.

Intresseanmälan via mejl till ansvarig inköpare för att ha möjlighet att del av underlag och lämna anbud.

Anmäl intresse

 

Källa: http://www.byggbasen.com/forfragningar

Annonser