Smidesentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Byggnadssmide och svetsning
RFQ-id: 19SLX1071

Beskrivning:
Till projekt i Grebbestad tar vi nu in anbud på smidesentreprenad.
Uppskattad kostnad för denna entreprenad 1,1 mkr.

Intresserade hör av sig snarast

Anmäl intresse

 

Källa: http://www.byggbasen.com/forfragningar

Annonser