Upphandling av tätskikt och takarbete

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Takarbeten
RFQ-id: 20SLX1436

Beskrivning:
Upphandling av tätskikt, takpappsentreprenad till nybyggnation av flerbostadshus med 3 huskroppar och totalt 81 lgh.
Projektet ligger i Eslövs kommun och entreprenaden skall utföras i april 2020.

Upphandling sker i början av april.

Intresserade hör av sig omgående

Anmäl intresse

  

Källa: http://www.byggbasen.com/forfragningar

Annonser