Totalentreprenad till projekt med kontorshus i 9 våningar

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Totalentreprenader
RFQ-id: 20SLX1454

Beskrivning:
Upphandling av en totalentreprenad till ett projekt i Malmö. Kontorshus i 9 våningar 20 000 BTA.
Upphandling sker under april 2020, planerad byggstart juni 2020.

Intresserade hör av sig omgående.

Anmäl intresse

  

Källa: http://www.byggbasen.com/forfragningar

Annonser