Ren luft genom jonisering - Renluftsteknik

Ren luft har fått allt större betydelse för vår hälsa. Genom medicinsk forskning har allt större uppmärksamhet riktats mot nanopartiklar med en storlek motsvarande enskilda molekyler.

Närhet gynnar spridningen av bakterier och virus. Genom vår urbanisering blir uteluften allt mer förorenad. I tät bebyggelse får odörer allt större påverkan på vår trivsel. För att minska denna skadliga inverkan har stora forskningsprojekt genomförts för att förbättra vår luft.

Sedan starten 1982 har vi därför utvecklat och fördjupat vår kompetens när det gäller avancerad luftrening.

Våra metoder, att rena luft, är utvecklade för att ge en frisk och ren inomhusmiljö, fri från ohälsosamma partiklar och obehagliga lukter. Vi använder oss av beprövad filtrering, UV-ljus för virusbekämpning, jonisering mot odörer och elektrostatisk filterteknik mot dammpartiklar och radon. Var för sig eller kombinerade uppnår vi med dessa metoder en mycket effektiv rening.

OxyClean™ bygger på en teknik som joniserar luft. Jonerna reagerar med föroreningar och lukter, gör svävande partiklar elektriskt laddade vilket gör att de faller till golvet eller lättare kan fångas upp i filter. När syreatomen joniseras bildar den med andra syrejoner aktiva komponenter som angriper bakterier, mögelsporer och virus. Genom en noggrann inställning av arbetsspänningen kan vi optimera denna till den miljö där OxyClean™ installeras.

OxyClean™ ger en hög luftkvalitet i rum med en begränsad ventilation eller returventilation. Ett bra exempel är soprum.

OxySan™-serien bygger päven denna på en teknik som joniserar luft. Jonerna reagerar med föroreningar och lukter, gör svävande partiklar elektriskt laddade vilket gör att de faller till golvet eller lättare kan fångas upp i filter. När syreatomen joniseras bildar den, med andra syrejoner, aktiva syre komponenter som angriper bakterier, mögelsporer och virus. Genom en variabel inställning av arbetsspänningen kan apparaterna användas såväl under en kort intensiv insats som med svag effekt under en längre tid.

OxySan™ 200 har större effekt och används med fördel för korta insatser i begränsade utrymmen. Ett bra exempel på användning är vid starka lukter såsom målarfärg, rök, bensin eller diesel. Genom att använda OxySan™ 200 försvinner lukten och luften uppfattas både svalare och friskare. 

Den enkelt flyttbara OxySan™ 2000 är vårt näst kraftfullaste joniseringsaggregat utvecklat för att ge kraftfull prestanda, lång hållbarhet, låg energiförbrukning samt enkel skötsel och rengöring. Joniseringen förbättrar er arbetsmiljö genom att efterlikna solens inverkan på syremolekyler som effektivt rensar bort dammpartiklar, neutraliserar lukter, organiska föroreningar och mikroorganismer. 

  

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/renluftsteknik_i_goteborg_ab/18142.html

Annonser