NCC avtalar om sjukhus för 2 miljarder

NCC ska i samverkan med Region Sörmland bygga två nya vårdbyggnader vid
Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett.
 

Ordervärdet för båda uppdragen uppgår till drygt 2,4 miljarder svenska kronor.

 

– Med två nya akutvårdsbyggnader, E62 och N54, fortsätter vi att bygga ut och bygga
om för att möta framtidens hälso- och sjukvårdsbehov i Sörmland. Det är stora komplexa
byggprojekt där partnering är den bästa samverkansformen både gällande kvalitet och pris och
vi har historiskt goda erfarenheter från vår samverkan med NCC, säger Johnny Niskanen,
projektchef byggledning i Region Sörmland.
 

Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett byggs ut med varsin ny vårdbyggnad för akutvård.
Byggnaderna kommer bland annat inrymma akutmottagning, operationssalar och sterilcentraler och
omfattr runt 45 000 respektive 8 500 kvadratmeter. Vid Mälarsjukhuset, som är det största sjukhuset i
Sörmland, placeras en ny huvudentré i byggnaden som även innehåller avdelningar för
förlossning, neonatal och hjärtintensiv.
 

Byggnaderna ska få betydligt lägre energiförbrukning och driftsekonomi.
 

Markarbeten påbörjas inom kort. Vid Nyköpings lasarett beräknas byggnaden stå klar vid
årsskiftet 2022/2023. Den större vårdbyggnaden vid Mälarsjukhuset beräknas vara klar under våren 2025.

Bild/Illustration: Så här kommer Nyköpings nya byggnad för akutvård se ut. - Nyköpings lasarett N54, Carlstedt Ark.

  

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/ncc_building_sweden/41338.html

Annonser