Glädjande besked i märkliga tider för Flexator

Den här våren är inte som alla andra. Coronavirusets globala framfart är
samtalsämnet nummer ett och påverkar det mesta. Men under våren kom
också ett glädjande besked. Vi på Flexator tilldelades SKR och SKL Kommentus
ramavtal som leverantör av förskolor över hela landet.

SKR har upphandat förskolebyggnader med syftet att göra det enklare för kommuner
att beställa förskolor med hög kvalitet. Detta med anledning av beräkningar om att
det behövs byggas 700 förskolor i Sverige fram till 2022.
 

– För oss är det väldigt glädjande eftersom vi får vara med och leverera fler
kvalitetsbyggnader till en så viktig samhällsfunktion som förskolor, och det dessutom i
hela landet. Vi tror att anpassade byggnader med pedagogisk verksamhet, bra
akustik och god arbetsmiljö för pedagoger i fokus gör reell skillnad,
säger Magnus Tinglöf, som är vd på Flexator.
 

Som enda leverantör i tilldelningsbeslutet har Flexator hela två produkter med i ramavtalet.
Koncepten kallas för Lekistan och Pilabo och ramavtalas för samtliga upphandlingsområden
fördelade över Sverige (södra, västra, mellersta och norra). Koncepten har tagits fram i
samarbete med två separata arkitektbyråer, Tengbom och Yellon.
 

– Vi tog fram två olika koncept, Lekistan och Pilabo. Båda uppfyller samtliga krav och
har fått mycket bra utvärdering av SKR, inte minst gällande barnets perspektiv.
Lekistan är lite mer exklusiv och Pilabo är lite mer flexibel och kostnadseffektiv.
Båda är dock framtagna med barnets perspektiv i fokus, där vi hela tiden tänkt på hur
barnet upplever sin miljö. Vi är glada att de koncepten nu finns med i ramavtalet,
eftersom vi är stolta över dem båda, säger Magnus Tinglöf.

  

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/flexator_ab/12065.html

Annonser