Peab stärker sin lokala närvaro i Norden

Från och med den 1 april, får Peab 1.700 nya medarbetare. Genom affären med finska YIT och
övertagandet av dess beläggnings- och ballastverksamhet utökar Peab sin verksamhet i främst
Finland och Norge. Danmark blir dessutom ett nytt land för Peabkoncernen genom
beläggningsverksamheten.
 

Genom att förvärva den nordiska beläggnings- och ballastverksamheten från YIT befäster Peab
sin roll som Nordens samhällsbyggare. Förutom lokal närvaro på fler orter över hela Norden och
1.700 nya medarbetare, ökar produktionskapaciteten med 63 asfaltverk och cirka 200 bergtäkter.
 

Närheten till kunderna, med fyra affärsområden i samverkan, borgar för personliga relationer,
kortare ledtider och minskade transporter.
 

YIT:s verksamhet integreras huvudsakligen i Peabbolagen Peab Asfalt och Swerock.
För Peab Asfalt innebär det att verksamheten nu etableras i Finland och Danmark.
 

– Genom lokal närvaro på många olika platser i fyra nordiska länder kommer vi med vår storlek,
styrka och kompetens att bli en ledande beläggningsaktör. Förvärvet ger fantastiska möjligheter till
synergieffekter och utveckling, inom både tillverkning samt utläggning och återvinning av asfalt.
Till exempel vill vi arbeta med ECO-Asfalt i alla länderna, säger Håkan Jacobsson, vd Peab Asfalt.
 

– Tillsammans skapar vi förutsättningar för Peab att samarbeta närproducerat med kunder och
partners över hela Norden. Genom kompetenta medarbetare och strategiskt belägna bergtäkter får vi
möjlighet att utveckla Peab och Swerock med fortsatt högsta fokus på hållbarhet. Stor kraft kommer
ligga på att vidareutveckla våra segment Ballast, Fabriksbetong, Transport och Maskin samt Recycling
till att vara ledande i Norden. Nu ser vi fram emot att välkomna våra nya medarbetare,
säger Håkan Wifvesson, vd Swerock.

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/peab_sverige_ab/17452.html

Annonser