De vann Årets Bygge

Vinnare av Årets Bygge 2020 är Studenthuset Campus Valla i Linköping och byggentreprenör är Peab Sverige. 
 

Det framgick när det prestigefyllda priset delades ut till samhällsbyggnadssektorns främsta projekt. Studenthuset har ritats av White Arkitekter för Akademiska Hus.

Bland tio nominerade projekt var det Studenthuset Campus Valla i Linköping som gick segrande ur tävlingen om de bäst genomförda projekten som branschen har presterat under det gångna året.

Studenthuset har certifierats enligt Miljöbyggnad Guld som genomsyras av hållbarhet och innehåller många innovativa lösningar. Bland annat är taket utrustat med solceller och 40 procent av inredningen är återanvänd från den tidigare universitetsbyggnaden.

– De ambitiösa klimatmålen, en tydlig vision och process där vi tillsammans har arbetat aktivt med kostnadsstyrningen har varit viktiga framgångsfaktorer i projektet. Att Studenthuset tilldelas branschens tyngsta pris och verkligen uppskattas av studenterna är det finaste betyg som går att få, säger Linda Mattsson, ansvarig arkitekt på White Arkitekter.

Studenthuset är med sina 1000 studieplatser en identitetsskapande byggnad för hela campus och en attraktiv mötesplats med högsta hållbarhetsprofil. Lösningarna har baserats på Whites praktiknära forskning för att skapa en kreativ miljö som sätter omtanke om människan främst. Dagsljussimuleringar har varit vägledande i utformningen av rummen och valen av material och parametrisk design användes för att skapa den karaktärsfulla röda fasaden som är energieffektiv och ger optimala ljusförhållanden.

Juryns motivering:
En tydlig gemensam vision, följd av samverkan mellan alla aktörer, har präglat genomförandet. Projektet har genomsyrats av innovativa lösningar, där bland annat BIM-projektering och parametrisk design har använts på riktigt. En mycket tydlig kostnadsstyrning har möjliggjort den låga byggkostnaden. Vinnaren har fått högst betyg inom samtliga av Årets Bygges bedömningskriterier. Arbetsglädje, stolthet och gott ledarskap har bidragit till att Studenthuset i Linköping nu kan titulera sig som vinnare av Årets Bygge 2020.

Årets Bygge arrangeras av tidningen Byggindustrin och omfattar byggprojekt som har färdigställts i Sverige under 2019. Juryn gör i sin bedömning en sammanvägning av hur väl projekten uppfyller de fem huvudkriterierna samverkan, teknik/innovationer, tid/kvalitet/budget, hållbarhet och säkerhet. 

  

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/peab_sverige_ab/17452.html

Annonser