Stenis BIM-moduler främjar kreativiteten och sparar tid

Jag kastade mig direkt över Stenis BIM-moduler när jag fick höra talas om dem. Det är en av flera nya tekniska lösningar som kan användas på ett kreativt sätt. Jättebra för oss arkitekter, säger Frida Helen Andersen, arkitekt på Norconsult i Tromsø. 

På Norconsults Tromsø-kontor finns 45 medarbetare, varav 10 är arkitekter. De sköter allt från projektering av stora detaljplaner till detaljprojektering, främst av större infrastrukturprojekt som skolor, vattenreningsverk och liknande. 

- Med Stenis BIM-moduler sparar arkitekten mycket tid jämfört med om allt skulle hanteras manuellt. Med en enkel knapptryckning går det att ändra fasadens färg och glansgrad, format och monteringsriktning, mönster kan justeras och borrmönster läggas in automatiskt.​ Frida Heleon Andersen, Norconsult

Främjar kreativiteten

Det är en tydlig tendens att ingenjörsfirmor satsar allt mer på arkitekter. Här på Norconsult är arkitektur ett eget affärsområde. Branschen är stadd i förändring, och när man som vi arbetar med stora och komplexa uppdrag lönar det sig att samarbeta mellan avdelningarna. Då är det ju vår uppgift som arkitekter att bevara kreativiteten, och det kan bland annat Stenis BIM-moduler hjälpa oss med, säger hon glatt.

Sparar tid

Med Stenis BIM-moduler sparar arkitekten mycket tid jämfört med om allt skulle hanteras manuellt. Med en enkel knapptryckning går det att ändra fasadens färg och glansgrad, format och monteringsriktning, mönster kan justeras och borrmönster läggas in automatiskt. Det innebär att det går snabbt att simulera en ny fasad och arkitekten kan tidigt under processen visa upp olika varianter och exakta lösningar för kunden.

– Det är väldigt bra att det är så tidsbesparande eftersom vi då kan leka oss fram med format, storlekar, glansgrader och färger. På bara några minuter kan vi skapa många olika alternativ. Sedan kan vi välja ut de vi gillar bäst och jobba vidare med dem. Det är en enorm effektivitetsförbättring som gör att vi på ett tidigt stadium kan presentera flera bra alternativ för kunden, säger Frida Helen Andersen.

Minskad risk för fel

Traditionellt sammanställs materiallistor manuellt, vilket ökar risken för felaktiga inmatningar. Men med Stenis BIM-moduler exporteras format och artikelnummer automatiskt till Excel så att risken för fel minskar.

– Fasadritningen kan tas direkt till produktionen och det fungerar väldigt bra. Man undviker fel, och det är bra eftersom fel kan bli kostsamma. Jag tycker att Stenis BIM-moduler är ett väldigt bra verktyg. Jag kan snabbt göra en detaljerad fasadplan med en realistisk visualisering och kan enkelt se vilka möjligheter som finns, säger Frida Helen Andersen.

För Revit och ArchiCAD

Stenis BIM-moduler kan laddas ner från BIMobjects och Steni har även gjort så kallade tutorials, instruktionsfilmer som visar hur modulerna fungerar.

Det är väldigt inspirerande för oss på Steni att höra att våra BIM-moduler är uppskattade, säger Jan Terje Nielsen på Steni. När arkitekter säger till oss att vi troligtvis har marknadens mest användarvänliga moduler för fasadritningar är det ett bevis på att våra lösningar tillför värde för både arkitekter och entreprenörer. 

  

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/steni_sverige_ab/19500.html

Annonser