Innerdörrar till nybyggnation av 67 lgh.

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Innerdörrar
RFQ-id: 20SLX2254

Beskrivning:
Vi kommer att göra en upphandling av innerdörrar till ett projekt i Helsingborg.
Nybyggnad av flerbostadshus som uppgår till 4 byggnader i Helsingborg med 67 lägenheter på 8 våningar.

Byggstart januari 2020 med en beräknad byggtid på 20 månader, uppskattad kostnad av 100-110 mkr och en bruttoyta
på ca 4000 kvadratmeter. Upphandling sker under augusti 2020.

Intresserade hör av sig omgående via mail.

Anmäl intresse

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: http://www.byggbasen.com/forfragningar

Annonser