Upphandling av elentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Elinstallation
RFQ-id: 20SLX2313

Beskrivning:
Vi kommer att göra en upphandling av elentreprenad till en förskola. Förskolan med fyra avdelningar för ca 200 barn byggs ihop med befintlig skolbyggnad.
Matsalen byggs för ca 225 skolelever, tillagningsköket för ca 900 portioner. I entreprenaden ingår även byggnation av en administrationsavdelning och en musiksal i befintliga lokaler. Yta 3200 kvm. Projekttid maj 2020-april 2022.

Upphandling sker under juni 2020.
Intresseanmälan lämnas under maj månad.

Intresserade hör av sig omgående via mail.

Anmäl intresse

  

 

Källa: http://www.byggbasen.com/forfragningar

Annonser