VS-entreprenad till byggnation av förskola

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQ-id: 20SLX2317

Beskrivning:
Vi kommer att göra en upphandling av VS-entreprenad till en förskola. Förskolan med fyra avdelningar för ca 200 barn byggs ihop med befintlig skolbyggnad.
Matsalen byggs för ca 225 skolelever, tillagningsköket för ca 900 portioner. I entreprenaden ingår även byggnation av en administrationsavdelning och en musiksal i befintliga lokaler. Yta 3200 kvm. Projekttid maj 2020-april 2022.

Upphandling sker under juni 2020.
Intresseanmälan lämnas under maj månad.

Intresserade hör av sig omgående via mail.

Anmäl intresse

  

 

 

 

Källa: http://www.byggbasen.com/forfragningar

Annonser