Upphandling av entreprenad för styr- och reglerteknik

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Styr- och reglerteknik, entreprenader
RFQ-id: 20SLX2324

Beskrivning:
Vi kommer att göra en upphandling av entreprenad för styr- och reglerteknik till en förskola.
Förskolan med fyra avdelningar för ca 200 barn byggs ihop med befintlig skolbyggnad.
Matsalen byggs för ca 225 skolelever, tillagningsköket för ca 900 portioner.
I entreprenaden ingår även byggnation av en administrationsavdelning och en musiksal i befintliga lokaler.
Yta 3200 kvm. Projekttid maj 2020-april 2022.

Upphandling sker under juni 2020.
Intresseanmälan lämnas under maj månad.

Intresserade hör av sig omgående via mail.

Anmäl intresse

  

 

 

 

 

 

Källa: http://www.byggbasen.com/forfragningar

Annonser