Upphandling av storköksentreprenad

Förfrågan
Kategori: Entreprenadtjänster-Storköks- och tvättutrustningsentreprenad
RFQ-id: 20SLX2462

Beskrivning:
Vi kommer göra en upphandling av storköksentreprenad till nybyggnation av kontorshus.
Yta 8000 kvm. Projekttid fram till kvartal 2 2021.

Upphandling sker under hösten 2020, entreprenaden ska utföras i början av 2021.

 
Intresserade hör av sig omgående via mail.

Anmäl intresse

  

 

 

Källa: http://www.byggbasen.com/forfragningar

Annonser