Upphandling av toalettinredningar till skola

Förfrågan
Kategori: Produkter och Material-Skolinredningar, daghemsinredningar
RFQ-id: 20SLX2793

Beskrivning:
Till nybyggnation av skola för 560 elever från förskoleklass till årskurs 6, kommer vi att upphandla ett antal whiteboards.
Vi monterar dessa själva. BTA 7400m².
Upphandling sker under sept/okt 2020. Bygget ska vara klart 2021-04-01. 

 
Intresserade hör av sig omgående via mail.

Anmäl intresse

 

 

Källa: http://www.byggbasen.com/forfragningar

Annonser