Andra kvartalet: Bästa omsättningen och resultatet hittills

"Bästa kvartalet hittills när det gäller nettoomsättning, rörelseresultat och rörelsemarginal, samt riktigt starkt kassaflöde trots de utmaningar som Covid-19 har medfört. Vi bedömer att större delen av tappet i orderingång under första halvåret kommer att tas igen under andra halvåret." Kenneth Lundahl, VD och koncernchef Balco. 

Händelser i andra kvartalet och efter kvartalets utgång:Covid-19 har påverkat Balcos orderingång i första och andra kvartalet då stämmor har flyttas fram. I övrigt har verksamheten fungerat normalt förutom vissa extra kostnader på byggarbetsplatser och frakter.Balco har i kvartalet erhållit stora order i Nederländerna och Storbritannien.

Sedan 1987 har Balco levererat tusentals trygga balkonglösningar till nöjda kunder runt om i Europa. Balco är marknadsledande inom branschen där vi utvecklar, tillverkar, säljer och ansvarar för montering av egentillverkade öppna och inglasade balkongsystem. Våra balkongsystem används vid nyproduktion, renovering och komplettering av balkonger. Vårt breda kundsegment inkluderar bland annat bostadsrättsföreningar, kommunala bostadsbolag, privata fastighetsägare, arkitekter och byggherrar. Huvudkontoret tillsammans med produktionen ligger i Småländska Växjö och vi har dotterbolag i Norge, Danmark, Finland, England, Tyskland, Polen och Holland.

  

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/balco_ab/6520.html

Annonser