Heba och Åke Sundvall ingår projektsamarbete i Uppsala

Heba och Åke Sundvall har tecknat ett avtal som omfattar ett samägt bolag (50/50) med avsikt att uppföra bostadsrätter och hyresrätter på attraktivt läge i Rosendal, Uppsala.

Rosendal ligger naturnära mellan Stadsskogen och Kronskogen endast två kilometer från Uppsala centrum. Området hör till ett av Uppsalas expansiva stadsområden.

- Genom projektet kan Heba växa i Uppsala. Det känns roligt och helt i linje med hur vi vill utvecklas framåt. Vi är också mycket glada över att samarbetet med Åke Sundvall fortsätter i detta andra projekt som vi gör tillsammans, säger Patrik Emanuelsson vd Heba.

Projektet är uppdelat på två kvarter, Doktoranden och Kvarteret E2 och ligger i norra Rosendal. Doktoranden planeras som 158 bostadsrätter i fyra byggnader. Kvarteret E2 planeras som 146 prisvärda hyresrätter med hjälp av investeringsstöd. Byggnaderna kommer att Svanenmärkas. Produktionsstart är planerad till kvartal fyra 2020 med första inflyttning cirka 24 månader senare.

- Det känns väldigt roligt att komma igång med detta projekt som vi planerat under en längre tid. Tillsammans med Heba tillför vi attraktiva, hållbara och prisvärda bostäder till Uppsala med ambitionen om att skapa stadens mest omtyckta områden, säger Martin Sundvall vd Åke Sundvall Byggnads AB.

Genom avtalet äger parterna 50 procent vardera av projektet. Heba kommer att finansiera projektets markförvärv om ca 75 mkr genom bolagets certifikatprogram. Projektets totala omfattning är cirka 640 mkr.

Avtalet är tecknat mellan dotterbolaget Heba Fastighetsutveckling AB och Åke Sundvall i Stockholm AB. Dialog om fler framtida projektsamarbeten med olika upplåtelseformer förs kontinuerligt mellan parterna.

  

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/heba_fastighets_ab/42786.html

Annonser