Peab uppför ny skola i Barkarbystaden

Peab har fått uppdraget att bygga en för- och grundskola, Ålstaskolan, i Barkarbystaden nordväst om Stockholm.
 

Beställare är Järfälla kommun och kontraktssumman uppgår till 216 miljoner svenska kronor.
 

Nya Ålstaskolan i Barkarbystaden ger plats åt 240 förskolebarn och 350 elever från årskurs ett till sjätte klass. Utöver klassrum kommer det att byggas skolkök med matsal, slöjd-, musik- och bildsalar, bibliotek, idrottssal samt administrativa och tekniska utrymmen. Vid framtida behov kommer man på ett enkelt sätt att kunna bygga om förskoleplatserna till skolplatser.
 

– Peab är det byggbolag som bygger flest skolor i landet, vilket innebär att vi har bred kompetens och erfarenhet inom området, säger Lars Enroth, regionchef Peab.
 

Miljön är i fokus under byggnationen och projektet kommer att utformas till certifiering Miljöbyggnad, lägst Silver. Det innebär att byggbolaget och fastighetsägaren är engagerade i miljöfrågor och tänker på dem som ska vistas i byggnaden. Här krävs det mer av byggnaden än att bara följa lagkrav, bland annat är det höga krav gällande ljudmiljö och ventilation.
 

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart i september 2020 och skolan beräknas stå klar i samband med att vårterminen 2023 börjar.
 

Projektet orderanmäls i det tredje kvartalet. 

 

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/peab_sverige_ab/17452.html

Annonser