VVS-installation upphandlas till nybyggnation. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-VVS-installationer
RFQ-id: 25SLX266

Beskrivning:
Till projektet nybyggnation av enbostadshus ska vi upphandla VVS-installation.
Upphandling sker snarast och ska utföras under februari/mars 2021. Anmäl intresse för att ta del av underlagen.
 

Intresserade hör av sig omgående via mail. 

Anmäl intresse

 

 

  

Källa: http://www.byggbasen.com/forfragningar

Annonser