Undertaksarbete upphandlas till nybyggnation av kontorsbyggnad. NYHET!

Kategori: Entreprenadtjänster-Undertak, undertaksarbete
RFQ-id: 25SLX347

Beskrivning:
Till projektet "nybyggnation av kontorsbyggnad" ska vi upphandla undertaksarbete.
Yta 10900 m². Upphandling sker under nov/dec 2020 och ska utföras under Q1 2021.
Anmäl intresse för att ta del av underlagen.
 

Intresserade hör av sig omgående via mail. 

Anmäl intresse

 

 

  

Källa: http://www.byggbasen.com/forfragningar

Annonser