Sedumtak – miljövänligt och unikt

Utanför Ljungby i Småland producerar Veg Tech AB sedummattor på egna odlingar. Vegetationsmattorna levereras till olika typer av byggnationer främst som takvegetation men även som marktäckare i olika miljöer. Vegetationsmattorna består av mossor och 5-7 svenska härdiga sedumarter. Sedumtak är inte bara estetiskt vackert att titta på utan har ett stort omhändertagande på dagvatten. Ett sedumtak tar upp och fördröjer upptill 50% av den årliga avrinningen. Fler fördelar med Veg Techs sedumtak är att tätskiktet skyddas, växterna filtrerar och tar hand om förorenade partiklar i stadsluften, ger ett jämnare inomhusklimat och det är brandgodkänt enligt BROOF(t2).

Veg Tech AB har lång erfarenhet inom branschen, hög kvalité och en god service för nöjda kunder. Vi erbjuder även entreprenadtjänster med erfarna montörer i anslutning till våra produkter och system.

 

Fler spännande växtprodukter hittar du på www.vegtech.se
Välkommen att kontakta oss!

 

 

Tel: 0472-363 00
Tel: 08-669 48 00
E-post: info@vegtech.se

Källa: http://www.vegtech.se

Annonser