Ökade hållbarhetsambitioner i Peab

Med ambitionen att göra byggbranschen mer cirkulär förnyar nu Peab och Ragn-Sells samarbetsavtalet om byggavfall till och med år 2022. 

– I Peab jobbar vi aktivt med att få på plats fler cirkulära lösningar som skapar hållbara affärer och bidrar till att nå våra långsiktiga miljömål. I det arbetet är samverkan med våra leverantörer, med tydlig målsättning och tät uppföljning och dialog, en mycket viktig del. Vi ser därför fram emot att tillsammans med Ragn-Sells ytterligare kunna minska mängden avfall till förbränning och deponi samtidigt som vi ökar återvinning och återbruk av material som exempelvis byggpall, gips, isolering, plast och kartong, säger Peabs miljöchef Elisabet Stadler.

Redan hösten 2009 tecknade de båda företagen ett avtal som innebar att Ragn-Sells fick uppgiften att ta hand om återvinning av bygg- och rivningsavfall från Peabs byggarbetsplatser. Därefter har avtalet förnyats i flera omgångar och nu har det alltså förlängts på nytt – den här gången i drygt 2,5 år.

Peabs fokus är, enligt det nya avtalet, utveckling av cirkulära lösningar, digitalisering och nya arbetssätt för att göra företaget mer hållbart.

– I det nya avtalet har Peab ökat sina hållbarhetsambitioner. Kul med en kund som är en god planetskötare, säger Lars Ek, Key Account Manager på Ragn-Sells.

  

Källa: http://www.byggbasen.com/ftg/ragn-sells_ab/18049.html

Annonser