Abat AB > ABAT-skyddsgaller

ABAT-skyddsgaller

Skyddsgaller av två typer, löstagbart galler och fast, sk. kvarnlucksgaller. Båda typerna kan levereras infästade i ram eller lösa för eftermontering i befintlig anläggning samt passar till såväl överfalsade som plan lucka.

Skyddsgaller under luckor är något som blivit allt vanligare. Det är allt som oftast krav på någon typ av skyddsgaller för att undvika att någon person störtar ned i hålet.
Vi har två typer av galler som båda är tillverkade av aluminiumrör 40x25x2 mm. Vi har dels löstagbart skyddsgaller som är precis som det låter ett galler som ligger i hållare under luckan och som enkelt plockas bort. Sedan finns det så kallat kvarnlucksgaller och det är ett galler som är delat på mitten och varje del sitter på gångjärn så att gallerhalvorna öppnas från mitten. Gallrens gångjärn är skruvade i luckramen så att det går att demontera om det blir nödvändigt.

Läs mer om ABAT-skyddsgaller på företagets hemsida

Abat AB
Hemsida: www.abat.se

Abat AB

Abat AB är tillverkare luckor, ex runda nedstignings luckor, plana och överfalsade aluminiumluckor, samt brunnsfilter och skyddsgaller.

1968 levererades de första ABAT-luckorna som då tillverkades i tre storlekar. De användes främst vid pumpstationer. Idag, nästan 40 år senare, finns våra aluminiumluckor i tusental vid vatten- och avloppsverk, el- och värmeverk, sjukhus, broar, tunnelbanor, flygplatser mm.

En överfalsad lucka har som regel slät ovansida och används både utomhus och inomhus. En plan lucka däremot tillverkas oftast av durkaluminium och används huvudsakligen inomhus. Den plana luckan kan även utformas så att den enkelt kan kläs med tex. matta. Luckorna används som nedstigningslucka, inspektionslucka eller golvlucka till bla. värme, vatten och avlopp. De kan placeras i golv, väggar, tak och på balkonger, bland annat för att säkra utrymningsvägar i lägenheter, kontor och offentlig miljö mm. Våra väggmonterade luckor används också ofta som rökluckor för rökevakuering vid ev. brand.

Alla luckor kan fås med ram för ingjutning eller för eftermontage. Vid beställning av luckor med ingjutningsram kan man välja en förhöjd ram som anpassas efter tjockleken på betongen, allt för att underlätta arbetet vid formning samt få ett snyggt resultat. Luckorna kan förses med olika typer av lås allt efter de krav som ställs. Har du synpunkter på något så är du välkommen att kontakta oss.

Aluminiumluckor, durklucka, durkluckor, galler, golvlucka, golvluckor, inspektionslucka, inspektionsluckor, kvarnlucksgaller, lucka, luckor, manlucka, manluckor, nedstigningslucka, nedstigningsluckor, röklucka, rökluckor, skyddsgaller, säkerhetsgaller.