AQVIS Miljö AB > Absorberande bullerskydd

Absorberande bullerskydd

Absorberande bullerskydd från AQVIS Miljö AB med ny revolotionerande teknik för absorberande bullerskydd.


AQVIS Miljö AB har tillsammans med Aercrete och Acticut utvecklat sin Miljöspont till att även vara en absorberande bullerdämpare men med akustiska egenskaper som gör att man bättre kan hantera ljud i tex bostadsområden. I Motala fick en tennisbana inne i samhället ”spelförbud” pga för höga ljudnivåer. Aqvis Miljö, Aercrete och Acticut träffades och vidareutvecklade AQVIS Miljöspont till att även bli absorberande från att tidigare varit endast reflekterande. I bilden nedan kan man se hur denna nya panel med de akustiskt anpassade absorbenterna minskar ljudet på tennisbanan – den del av bilden som finns under det gröna ”bullerskyddet”. På andra sidan bullerskydddet har det blivit mycket tyst, dvs. i de hus som ligger nära tennisbanan och som tidigare varit synnerligen störda av tennisverksamhetens ”ljudalstring”.

Läs mer om Absorberande bullerskydd på företagets hemsida

AQVIS Miljö AB
Hemsida: www.aqvis.com

AQVIS Miljö AB

Aqvis Miljö AB är ett innovativt mindre företag som marknadsför den egna produkten AQVIS Miljöspont. AQVIS Miljöspont tillverkas i återvunnen HD Polyeten. Vår plastspont gör skillnad som markspont, tätkärna form i mark och vattenprojekt såsom kaj & pir byggen / reparationer.