ACO Nordic AB > ACO Qmax

ACO Qmax

ACO Qmax har utvecklats för att möta efterfrågan på ett ekonomiskt rännavvattningssystem med kapacitet som klarar stora uppsamlingsytor.


ACO Qmax® lämpar sig bl a för stora parkeringsplatser, motorvägar, gods- och flygterminaler, där det ej anses praktiskt eller ekonomiskt möjligt att anordna konventionell punktavvattning eller andra linjära avvattningslösningar. ACO Qmax® tillgodoser här den nödvändiga avvattningskapaciteten på ett säkert och ekonomiskt sätt.

Läs mer om ACO Qmax på företagets hemsida

ACO Nordic AB
Hemsida: http://www.aco-nordic.se

ACO Nordic AB

ACO Nordic VA/VVS, ACO Drain, säljer bla rostfria golvbrunnar för industri och storkök, golvrännor markrännor, mm och erbjuder innovativa systemlösningar inom avvattningsteknik och avskiljarteknik med flera kända varumärken som exempelvis ACO Drain linjeavvattning i form av bla markrännor, och ACO Stainless rostfria brunnar, rännor och rör.

Användningsområde är exempelvis parkeringsplatser, gågator, industrier, storkök, tunnlar, flygplatser, hamnterminaler, oljedepåer mm.

Avloppsrörsystem, Avvattning, Golvbrunnar, Golvränna, Linjeavvattningssystem, Markavvattning, Markränna, Reningssystem, Rensbrunnar, Rännor, Rännsystem, Rörsystem, Ytavvattningssystem, Ytvattenlösningar,