ACO Nordic AB > ACO Stainless golvbrunnar för bostäder.

ACO Stainless golvbrunnar för bostäder.

ACO Stainless golvbrunnar är konstruerade med fokusering på enkel, säker och ekonomisk installation.


Produktprogrammet omfattar lösningar till alla typer av våtrum såsom badrum i bostäder och hotell, vid simbassänger, toaletter, tvättrum, omklädningsrum m m.

Vid bortledning av vätskor föredras ofta en lösning i rostfritt stål. ACO har utvecklat modulsystem i rostfritt stål som löser de flesta projektbehov och erbjuder samtidigt speciallösningar med kort leveranstid.

Läs mer om ACO Stainless golvbrunnar för bostäder. på företagets hemsida

ACO Nordic AB
Hemsida: http://www.aco-nordic.se

ACO Nordic AB

ACO Nordic VA/VVS, ACO Drain, säljer bla rostfria golvbrunnar för industri och storkök, golvrännor markrännor, mm och erbjuder innovativa systemlösningar inom avvattningsteknik och avskiljarteknik med flera kända varumärken som exempelvis ACO Drain linjeavvattning i form av bla markrännor, och ACO Stainless rostfria brunnar, rännor och rör.

Användningsområde är exempelvis parkeringsplatser, gågator, industrier, storkök, tunnlar, flygplatser, hamnterminaler, oljedepåer mm.

Avloppsrörsystem, Avvattning, Golvbrunnar, Golvränna, Linjeavvattningssystem, Markavvattning, Markränna, Reningssystem, Rensbrunnar, Rännor, Rännsystem, Rörsystem, Ytavvattningssystem, Ytvattenlösningar,