ACO Nordic AB > ACOttm oljeavskiljare för markförläggning.

ACOttm oljeavskiljare för markförläggning.

ACOttm har ett brett program av oljeavskiljare med modeller för markförläggning, i olika material samt i en mängd olika storlekar.

Programmet är inte bara stort, utan har även en tekniskt väldokumenterad avskiljningseffekt genom tester och godkännanden från olika myndigheter. Valet av avskiljare är omgärdat av många olika normer och bestämmelser. Om du väljer en MIRI-avskiljare är du säker på att anläggningen kapacitetsmässigt motsvarar de krav som föreligger.

ACOttms produktprogram omfattar fettavskiljare, oljeavskiljare, slamavskiljare och en rad övriga VA-produkter såsom spol- och rensbrunnar, bakvattenventiler, minipumpstationer m.m.

Läs mer om ACOttm oljeavskiljare för markförläggning. på företagets hemsida

ACO Nordic AB
Hemsida: http://www.aco-nordic.se

ACO Nordic AB

ACO Nordic VA/VVS, ACO Drain, säljer bla rostfria golvbrunnar för industri och storkök, golvrännor markrännor, mm och erbjuder innovativa systemlösningar inom avvattningsteknik och avskiljarteknik med flera kända varumärken som exempelvis ACO Drain linjeavvattning i form av bla markrännor, och ACO Stainless rostfria brunnar, rännor och rör.

Användningsområde är exempelvis parkeringsplatser, gågator, industrier, storkök, tunnlar, flygplatser, hamnterminaler, oljedepåer mm.

Avloppsrörsystem, Avvattning, Golvbrunnar, Golvränna, Linjeavvattningssystem, Markavvattning, Markränna, Reningssystem, Rensbrunnar, Rännor, Rännsystem, Rörsystem, Ytavvattningssystem, Ytvattenlösningar,