ACO Nordic AB > ACOttm slamavskiljare för behandling av dag- och spillvatten.

ACOttm slamavskiljare för behandling av dag- och spillvatten.

ACOttm slamavskiljare för behandling av dagvatten och spillvatten. Spillvattnet kan t.ex. komma från biltvätt, bilverkstad, parkeringsplatser eller industrier.


Avskiljaren kan med fördel användas som ett förkopplat slamfång före separat avskiljare. Den lämpar sig även för komplettering av befintligt slamfång där kapaciteten anses otillräcklig.

ACOttms produktprogram omfattar fettavskiljare, oljeavskiljare, slamavskiljare och en rad övriga VA-produkter såsom spol- och rensbrunnar, bakvattenventiler, minipumpstationer m.m.

Läs mer om ACOttm slamavskiljare för behandling av dag- och spillvatten. på företagets hemsida

ACO Nordic AB
Hemsida: http://www.aco-nordic.se

ACO Nordic AB

ACO Nordic VA/VVS, ACO Drain, säljer bla rostfria golvbrunnar för industri och storkök, golvrännor markrännor, mm och erbjuder innovativa systemlösningar inom avvattningsteknik och avskiljarteknik med flera kända varumärken som exempelvis ACO Drain linjeavvattning i form av bla markrännor, och ACO Stainless rostfria brunnar, rännor och rör.

Användningsområde är exempelvis parkeringsplatser, gågator, industrier, storkök, tunnlar, flygplatser, hamnterminaler, oljedepåer mm.

Avloppsrörsystem, Avvattning, Golvbrunnar, Golvränna, Linjeavvattningssystem, Markavvattning, Markränna, Reningssystem, Rensbrunnar, Rännor, Rännsystem, Rörsystem, Ytavvattningssystem, Ytvattenlösningar,