ACO Nordic AB > ACOttm typgodkända fettavskiljare.

ACOttm typgodkända fettavskiljare.

ACOttm har marknadens mest kompletta program av flödestestade och typgodkända fettavskiljare


* För inomhusinstallation eller markförläggning.
* Materialkvalitet efter behov: polyeten, rostfritt stål eller glasfiberarmerad polyester. * Brett sortiment anpassade tillbehör för säker och problemfri drift.

Valet av avskiljare är omgärdat av många olika normer och bestämmelser. Om du väljer en MIRI-avskiljare är du säker på att anläggningen effektmässigt motsvarar de krav som föreligger.

ACOttms produktprogram omfattar fettavskiljare, oljeavskiljare, slamavskiljare och en rad övriga VA-produkter såsom spol- och rensbrunnar, bakvattenventiler, minipumpstationer m.m.

Läs mer om ACOttm typgodkända fettavskiljare. på företagets hemsida

ACO Nordic AB
Hemsida: http://www.aco-nordic.se

ACO Nordic AB

ACO Nordic VA/VVS, ACO Drain, säljer bla rostfria golvbrunnar för industri och storkök, golvrännor markrännor, mm och erbjuder innovativa systemlösningar inom avvattningsteknik och avskiljarteknik med flera kända varumärken som exempelvis ACO Drain linjeavvattning i form av bla markrännor, och ACO Stainless rostfria brunnar, rännor och rör.

Användningsområde är exempelvis parkeringsplatser, gågator, industrier, storkök, tunnlar, flygplatser, hamnterminaler, oljedepåer mm.

Avloppsrörsystem, Avvattning, Golvbrunnar, Golvränna, Linjeavvattningssystem, Markavvattning, Markränna, Reningssystem, Rensbrunnar, Rännor, Rännsystem, Rörsystem, Ytavvattningssystem, Ytvattenlösningar,