Lisol Scandinavia AB > Adresserade centralanläggningar

Adresserade centralanläggningar

Lisol Scandinavia AB är leverantör av adresserade centralanläggningar för armaturer.

CPS 220/64 är modul uppbyggd för upp till 2560 armaturer. Joker Teknologi, individuell lamp- och kretsövervakning är standard.

Läs mer om Adresserade centralanläggningar på företagets hemsida

Lisol Scandinavia AB
Hemsida: www.lisol.se

Lisol Scandinavia AB

Lisol Scandinavia AB harr tillverkning och design av underhållsfria hänvisningsarmaturer som exempelvis: utrymningsskyltar, specialskyltar, nödutgångsskyltar med mera.

Med deras patenterade metod att effektivt leda in ljus från dioder i en ljusledare skapas en helt underhållsfri och extremt energisnål ljusskylt.

I EXIT serien är alla komponenter utvalda, belastade och monterade så att den underhållsfria livslängden är minst 10 år.

• Lång erfarenhet
• Materialval
• Konstruktion
• Egen tillverkning
• Miljödeklarerad
• CE märkt (EN1838)