AB Strängbetong > Akustisk betong

Akustisk betong

Strängbetong AB är tillverkare av akustisk betong för bullerplank. Den bullerdämpande betongen kan minska ljudet med hela 10 dB.

Betongen klarar av hårda miljöer och kan även färgas för att få olika uttryck och passa omgivningen.

Läs mer om Akustisk betong på företagets hemsida

AB Strängbetong
Hemsida: www.strangbetong.se

AB Strängbetong

Strängbetong är tillverkare och leverantör som utför betongarbeten såsom montering av olika betongelement och prefabelement t ex väggelement, betongtrappor, balkonger i betong.
Strängbetong har nu tagit fram ett byggsystem, som gör att bostadshus kan tillverkas och monteras industriellt, men med individuell arkitektur och inredning.

Genom att utveckla och införa industriella metoder, som inverkar på hela byggprocessen, ska Strängbetong vara det företag i den svenska byggbranschen som främst förknippas med kostnadseffektiv, lean produktion samtidigt som utrymme skapas för arkitektonisk kvalitet.