Allaway-CDS Centraldammsugare AB > Allaway Manta 3000

Allaway Manta 3000

Manta serien, 3-fas system för installation och bruk för upp till 3 samtidiga användare i större miljöer som hotell, skolor, äldreboenden.

Allaway Mantas produktlinje omfattar tre olika centralenheter: Manta 3000, Manta 6000 och Manta APC 3 som har reglerbar effekt. De utvändiga måtten är nästan de samma, men prestanda varierar med typ och användning. Centralenheten placeras t.ex. i ett tekniskt utrymme eller i ett förråd.

Manta 3000 är basmodellen för en användare. Den passar för normala daghems- och kontorslokaler som har en städare och där den maximala längden på dammröret är 70 m. Kapslingsklass 1P34.

Samtliga Manta centralenheter är byggda av stål, stadiga och brandsäkra. Dammbehållaren av stål på 34 liter dr försedd med en lätt utbytbar dammpåse av plast. Centralenhetens turbin skyddas mot överhettning med en termosäkring.

Läs mer om Allaway Manta 3000 på företagets hemsida

Allaway-CDS Centraldammsugare AB
Hemsida: www.allaway.se

Allaway-CDS Centraldammsugare AB

Allaway är leverantör av centraldammsugare för små och stora miljöer såsom bostäder, kontor, villor och även lättare industri.

CDS centraldammsugare AB startades redan 1984 som första aktör på marknaden centraldammsugare för egna hem, och har sedan dess varit generalagent för varumärket Allaway. Företaget ingår idag som helägt dotterbolag i den finska Allawaykoncernen med säte i Jyväskylä, Finland. Allaway Oy ägs av det tyska bolaget Top Air AG.

Återförsäljare och serviceställen finns med god geografisk täckning från norr till söder.

Produkter:
Allaway 1-fas centraldammsugare för villor, radhus, daghem, mindre kontor och lättare industri. Dammsugare och tillbehör designade för absolut högsta finishkrav.

För större komersiella miljöer finns 3-fas system, Manta serien.

BA-serien är det naturliga valet för placering i biutrymmen, t ex i källaren. PM-serien kan placeras i stort sett var som helst i huset.

Tillbehör:
Dammsugarpåsar, Dammsugarreservdelar, Dammsugarslangar, Föravskiljare, Stoftavskiljare Dammsugarmunstycke