Flex Fasadia AB > Aluminiumdörrar

Aluminiumdörrar

Flex Fasadia AB har tillverkning och montering av aluminiumdörrar med profiler från Sapa.


Dörrsystem SFB 2050 utgör vårt basdörrsystem som är väl beprövat under många år. Dörrsystemet är uppbyggt på aluminiumprofiler som inte är isolerade. Profilerna har profildjup 50 mm med såväl anslag som glaslist integrerat i profilerna.

I programmet finns dörrprofiler för smalprofillås och modulprofillås. Dörrar kan fås med klämfri bakkant, då med dolda gångjärn i under- och överkant. Dörrbladen geras ihop i överkant och skruvas samman i underdelen med 150 mm sockelprofil. Det går också att få dörrbladet gerat i alla fyra hörnen vilket ökar stabiliteten i dörrbladet. Falser för enkelglas, 2-glas isolerruta samt fals för fyllningar.

Dörrarna kan ytbehandlas med anodisering alternativt pulverlackering.

Yttre och inre fogband har raka kanter för mesta möjliga glasdagmått.

Inre fogband har utformats för att avisolera glaset från glaslistprofilen, samt för att få bästa möjliga luft- och vattentätning i glasfalsen.

Spår i karm- och bågprofiler är anpassade för inåtgående stängningsbeslag med utförande som sidohängda, undersidohängda, över- och underhängda. Fyllningar i fönsterdörrar och fönsterpartier kan vara upp till 54 mm, vilket motsvarar ett U-värde på 0,8 W/m2K.

Fönstren kan ytbehandlas med anodisering alternativt pulverlackering.

Läs mer om Aluminiumdörrar på företagets hemsida

Flex Fasadia AB
Hemsida: www.flexfasadia.se

Flex Fasadia AB

Flex Fasadia är en av Skandinaviens största leverantörer av glas- och aluminiumprodukter, aluminium, glas, fasader, entrépartier, fönster, dörrar, tak,

Flex Fasadia utgör, tillsammans med systerföretagen Flex Fasader AB, Flex Fasader AS och Flex CC-Glass AS, Flex Fasadgruppen, en av Skandinaviens största leverantörer av glas- och aluminiumprodukter, med en bredd som sträcker sig från enklaste fönster till den största och mest komplexa fasadkonstruktionen. I och med vår samlade kunskapsbredd kan vi ta oss an alla typer av projekt med rätt kompetens