Eklunds Glas AB > Aluminiumdörrar

Aluminiumdörrar

Eklunds Glas AB i Västerås utför montering av aluminiumdörrar med profiler från Wicona.

Vi bygger dörrar med olika nivåer av inbrottsskydd, ljudreduktion, utrymning, röktäthet och brandskydd. Vårt stora utbud av profiler och tillbehör ger också största möjlighet för en arkitekt att skapa den rätta formen och utseendet för den specifika dörren.

Läs mer om Aluminiumdörrar på företagets hemsida

Eklunds Glas AB
Hemsida: www.eklundsglas.se

Eklunds Glas AB

Eklunds Glas AB i Västerås är tillverkare och utför montage av dörrar, aluminiumdörrar, fönster, aluminiumfönster, glasfasader. Företaget har egen tillverkning där allt från glasfasader, entréer, dörrar och fönster till inglasade altaner samt bröddiskar i acryl byggs och konstrueras.

Eklunds Glas använder modernaste teknik i kombination med kvalificerade kunskaper i konstruktion, beräkningar, projektgenomförande och montering.

Kunder får hjälp med rådgivning, specialkonstruktioner och projektering och i många fall det att spara pengar genom lägre energiförbrukning, effektivare lösningar och billigare material.

Eklunds Glas tillverkar fönster, dörrar, fasader, altaner och glastak av aluminium med glas. Detta innebär att vi har kontroll på hela tillverkningsprocessen – från ritning till fullt färdigt arbete.

Funderar Du på en funktionell entré med en design som är i samklang med ditt företags profil? Även då har du kommit rätt. Med utgångspunkt från dina behov ritar och bygger Eklunds Glas precis den lösning som Du önskar och monterar på plats, naturligtvis.