Aluminium Land AB > Aluminiumfönster

Aluminiumfönster

SAPA Aluminiumfönster, både isolerade och oisolerade installeras av Aluminium Land AB


Fönster SFB 1074
Framtida krav på energi-hushållning och miljö kommer att dominera i byggsamman-hang. Med fönster i System Thermo 74 erhålls ett lågt U-värde och hög lufttäthet på dessa produkter.

Fönster i SFB 1074 har ett lågt U-värde på profil-snitten, inklusive glas. Falserna i fönstret har utrymme för 2- alt. 3-glas isolerruta och 54mm fyllning.

Läs mer om Aluminiumfönster på företagets hemsida

Aluminium Land AB
Hemsida: www.aluland.se

Aluminium Land AB

Aluland AB är leverantör och montör av Sapas Aluminiumprofiler, Aluminiumfönster, Aluminiumdörrar, Glasfasader. Företaget arbetar med kommun, landsting, privatpersoner, stora och små byggföretag, bostadsrättsföreningar och glasmästerier.

Sedan start 1988 har vi arbetat målmedvetet för att bli en aktör att räkna med på den svenska marknaden.

Vi är redo att med SAPAs byggsystem hjälpa er med dörrar, fönster, fasader, uterum och vinterträdgårdar.