Flex Fasadia AB > Aluminiumfönster

Aluminiumfönster

Flex Fasadia AB har tillverkning och montering av aluminiumfönster med profiler från Sapa.


Fönstersystem SFB 1074 är uppbyggt på mångårig erfarenhet från helaluminiumfönster.

Karm och båge har isolerats med 30 mm glasfiberarmerade polyamidprofiler för att få så lågt U-värde som möjligt.

Karm- och bågprofiler är konstruerade för väl fungerande ventilations- och dräneringsfunktion i falsen, som har utrymme för 2- resp. 3-glas isolerrutor.

Yttre och inre fogband har raka kanter för mesta möjliga glasdagmått.

Inre fogband har utformats för att avisolera glaset från glaslistprofilen, samt för att få bästa möjliga luft- och vattentätning i glasfalsen.

Spår i karm- och bågprofiler är anpassade för inåtgående stängningsbeslag med utförande som sidohängda, undersidohängda, över- och underhängda. Fyllningar i fönsterdörrar och fönsterpartier kan vara upp till 54 mm, vilket motsvarar ett U-värde på 0,8 W/m2K.

Fönstren kan ytbehandlas med anodisering alternativt pulverlackering.

Läs mer om Aluminiumfönster på företagets hemsida

Flex Fasadia AB
Hemsida: www.flexfasadia.se

Flex Fasadia AB

Flex Fasadia är en av Skandinaviens största leverantörer av glas- och aluminiumprodukter, aluminium, glas, fasader, entrépartier, fönster, dörrar, tak,

Flex Fasadia utgör, tillsammans med systerföretagen Flex Fasader AB, Flex Fasader AS och Flex CC-Glass AS, Flex Fasadgruppen, en av Skandinaviens största leverantörer av glas- och aluminiumprodukter, med en bredd som sträcker sig från enklaste fönster till den största och mest komplexa fasadkonstruktionen. I och med vår samlade kunskapsbredd kan vi ta oss an alla typer av projekt med rätt kompetens