Eklunds Glas AB > Aluminiumfönster

Aluminiumfönster

Eklunds Glas AB i Västerås utför montering av aluminiumfönster med profiler från Wicona.

Varje byggnad är unik. Individuellt designade fönster är en viktig del i varje specifikt arkitektoniskt koncept, de bestämmer estetiken på hela fasaden samtidigt som de sätter en särskild karaktär på byggnaden. WICLINE- serierna erbjuder det bästa sättet att producera komplexa men samtidigt attraktiva fönsterutföranden med en hög nivå av funktionalitet och precisa dimensioner.

Läs mer om Aluminiumfönster på företagets hemsida

Eklunds Glas AB
Hemsida: www.eklundsglas.se

Eklunds Glas AB

Eklunds Glas AB i Västerås är tillverkare och utför montage av dörrar, aluminiumdörrar, fönster, aluminiumfönster, glasfasader. Företaget har egen tillverkning där allt från glasfasader, entréer, dörrar och fönster till inglasade altaner samt bröddiskar i acryl byggs och konstrueras.

Eklunds Glas använder modernaste teknik i kombination med kvalificerade kunskaper i konstruktion, beräkningar, projektgenomförande och montering.

Kunder får hjälp med rådgivning, specialkonstruktioner och projektering och i många fall det att spara pengar genom lägre energiförbrukning, effektivare lösningar och billigare material.

Eklunds Glas tillverkar fönster, dörrar, fasader, altaner och glastak av aluminium med glas. Detta innebär att vi har kontroll på hela tillverkningsprocessen – från ritning till fullt färdigt arbete.

Funderar Du på en funktionell entré med en design som är i samklang med ditt företags profil? Även då har du kommit rätt. Med utgångspunkt från dina behov ritar och bygger Eklunds Glas precis den lösning som Du önskar och monterar på plats, naturligtvis.