Mataki > Ångbroms

Ångbroms

Mataki är leverantör av ångbroms. Ångbromsen är mer diffusionstät än vindskyddet men inte så diffusionstät som en ångspärr, Därigenom underlättar den för byggfukt att torka ut.

Halotex bygger på idén att bygga lufttätt men ångöppet, så att fukt inte stängs in.
Genom att skjuta in ångbromsen en bit in i isoleringen undviker man att punktera ångbromsen vid elinstallationer. På så sätt eliminerar man risken för luftläckage.

Läs mer om Ångbroms på företagets hemsida

Mataki
Hemsida: www.mataki.se

Mataki

Mataki jobbar med utveckling, tillverkning och försäljning av olika tätskiktssystem och underlagsmaterial för tak, vägg och grund.

Vi delar in sortimentet i tre applikationsområden; bostäder, yrkesbyggnader och infrastrastruktur.

Våra varumärken: Elastofol, Trema, UnoTech, Tenovent, Tenogrund.

Mataki erbjuder innovativa luft-, ljud- och vattenavvisande system och tjänster som möjliggör miljö- och energibesparing samt livslängdsfördelar för byggnader och andra konstruktioner.

Mataki är ett starkt varumärke inom den svenska byggbranschen, väl etablerat även i Norden och i stora delar av övriga Europa.

Under varumärket Mataki erbjuder vi följande system och produktgrupper:
• Underlagsmaterial för tak,
• Tätsiktsystem för branta, låglutande och gröna tak,
• Tätsiktsystem för isolerade väggar och bjälklag,
• Fuktskydd för grund och källarvägg
• Fuktsystem och stegljudsdämpande system för golv
• Byggtätningsmaterial
• Bromembran

Vi samarbetar med utbildade och certifierade takentreprenörer i hela landet. För mera information se hemsidan.