PEAB Sverige AB > Anläggning

Anläggning

Infrastruktur knyter samman människor, städer och länder. Anläggningsprojekt skapar nya jobb och ny infrastruktur kan vara avgörande för ett områdes ekonomiska välbefinnande.

Peab är ett av de största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige. I samband med infrastruktursatsningar har vi därför både viljan och kapaciteten att vara en betydande anläggningsaktör.

Läs mer om Anläggning på företagets hemsida

PEAB Sverige AB
Hemsida: www.peab.se

PEAB Sverige AB

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med 14.000 anställda och en omsättning uppgående till cirka 45 miljarder kronor. Koncernens dotterföretag har strategiskt placerade kontor i Sverige, Norge och Finland.